top of page

SEL §§ 107, 108 Botilbud

Kortere- og længerevarende anbringelser af voksne.

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Beskrivelse af ydelsen

Ad-Hoc Projekt tilbyder midlertidigt botilbud jf. SEL § 107 og længerevarende botilbud jf. SEL § 108 til borgere fra 18-85 år. Vores botilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats. ​ Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. ​ Adfærden kendetegnes typisk ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlig. Herudover også afvigelser i forhold til seksualitet og seksuelle krænkelser, periodisk og aktivt misbrug, empatiforstyrrelser og manglende konsekvensberegning samt kriminalitet og vold. Målgrupper Voksne: Vi modtager på vores botilbud svært behandlingskrævende borgere fra 18-85 år, der placeres efter lov om social service eller med dom til behandling efter straffeloven. Vi modtager borgere med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af: ​ • Personlighedsforstyrrelse • Udadreagerende adfærd • Kriminalitet, personfarlig • Seksuelt krænkende adfærd • Udviklingshæmning • Tilknytningsforstyrrelse • Forandret virkelighedsopfattelse • Opmærksomhedsforstyrrelse • Omsorgssvigt​ ​ Mindre botilbud, satellitbolig eller enkeltmandsprojekt: Sirius er indrettet til at vi kan modtage personer der har en adfærd der gør at de er svære at placere tæt sammen med andre beboere. Derfor har vi indrettet vores botilbud så vores beboeres kan bo sammen i mindre bo enheder. De kan også bo i en satellitbolig eller i et decideret enkeltmandsprojekt med mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab. Domfældte udviklingshæmmede: Ad-Hoc Projekt er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom.


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page