top of page
Social_worker_counselling_young_boy_Ilike_AdobeStock_resized.jpeg

Vi hjælper dig med

Individuelle & målrettede indsatser

Ad-Hoc Projekt yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn, unge og voksne, som har svært ved at navigere i det almene system.

 

Vores tilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats. 

Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. 

Fælles for alle vores tilbud er, at vi arbejder efter at den enkelte skal føle sig hørt, forstået og respekteret. Ved at lytte til borgeren har vi også lettere ved at finde frem til hvordan vi kan lykkes med at skabe en positiv udvikling for den enkelte. Uanset borgerens baggrund eller funktions niveau, er det nemlig altid borgerens selv, der er ekspert i sit eget liv.

Vi arbejder bl.a. miljøterapeutisk, hvor der lægges vægt på at ruste borgeren til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Billede 1.jpeg

Børne- og ungehjem

Ad-Hoc Projekts børne- og ungehjem jf. Barnets Lov § 43 henvender sig til børn og unge i alderen 10-17 år, hvor der er behov for specialiseret støtte.

Et børne- og ungehjem i Ad-Hoc Projekt er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom.

Målet med et børne- og ungehjem hos Ad-Hoc Projekt er at give alle børn og unge lige muligheder i livet. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkel.

Læs mere her >

11062b_46d4c6afff6240f8adb69483a90b6647~mv2.jpeg

Botilbud

Ad-Hoc Projekt tilbyder midlertidige ophold jf. SEL § 107 og længerevarende ophold jf. SEL § 108 til borgere fra 18-85 år.

 

Vores botilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats.

 

Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. 

Læs mere her >

design-uden-navn-2020-07-23t115003.494.jpeg

Forsorgshjem

Ad-Hoc Projekt tilbyder på vores forsorgshjem midlertidigt ophold jf. SEL § 110 til personer med særlige sociale problemer.

 

Det gælder personer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

 

Vores primære målsætning er, at tilbuddet bliver så kortvarigt som muligt, da sigtet er, at beboerne kommer videre i egen bolig, evt. med støtte.

 

Læs mere her >

bottom of page