top of page
Billede 1_edited.jpg

Til sagsbehandler

Den rigtige anbringelse

Ad-Hoc Projekt tilbyder ophold på vores botilbud jf. SEL §§ 107 og 110, samt Barnets Lov BL § 43. Vi leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte forløb til borgere med særlige behov.

 

Ad-Hoc Projekt samarbejder med kommuner over hele landet, og vi er kendt for at tilbyde høj service og god kvalitet i vores tilbud.

Vores botilbud er alle indrettet i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser. Hvert boenhed har fra 1 til 6 pladser, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som beboerens eget hjem. Den enkeltes lejlighed eller værelse er altid tilpasset vedkommendes behov og ønsker.

Vi tilbyder også solisttilbud, som er særligt tilpasset til de borgere, der har behov for ekstra skærmning fra omgivelser samt et omfattende behov for pædagogisk støtte.

Hver borger har enten sit eget værelse eller sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt mulighed for tekøkken. De fleste lejligheder har endvidere egen have. Alle botilbud har fælles opholdsrum, køkken, hyggelige og gode udendørsfaciliteter med rig mulighed for forskellige aktiviteter.

 

Metoder og tilgange 

Det handler ikke kun om hvad beboeren kan, men i høj grad også om hvad denne kan komme til at kunne. Vores pædagogiske indsats tager derfor ikke kun udgangspunkt i funktionsniveauet hos den enkelte, men i lige så høj grad den enkeltes udviklingspotentiale og måde at opfatte verden på. Vi skaber med tillid, anerkendelse og faglig omsorg de bedst tænkelige rammer for beboeren til at leve og udvikle sig på egne betingelser.

Vi arbejder bl.a. med Miljøterapi, Jeg støttende samtale, NUZO, PECS, Social færdighedstræning, ADL-træning, Mentalisering og Low arousal.

 

Målet er livskvalitet

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. 

Visitation

Er du interesseret i at høre mere om vores tilbud, drøfte muligheder eller ønsker du en målgruppevurdering, så kontakt visitationen på: sikkermail@ad-hoc-projekt.dk eller tlf. 2265 5588.

Tak for din indsendelse!

bottom of page