top of page
FOR SAGSBEHANDLER

Den rigtige anbringelse -

Det rigtige pædagogiske tilbud

Ad-Hoc Projekt faciliterer botilbud indenfor SEL §§ 107, 108 og 110, samt Barnets Lov § 43.

Vi leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte forløb til borgere med særlige behov. Ad-Hoc Projekt samarbejder med kommuner over hele landet, og vi er kendt for at tilbyde høj service og god kvalitet i vores tilbud.

Metode og tilgang

Det handler ikke kun om hvad beboeren kan, men i høj grad også om hvad denne kan komme til at kunne. Vores pædagogiske indsats tager derfor ikke kun udgangspunkt i funktionsniveauet hos den enkelte, men i lige så høj grad den enkeltes udviklingspotentiale og måde at opfatte verden på. Vi skaber med tillid, anerkendelse og faglig omsorg de bedst tænkelige rammer for beboeren til at leve og udvikle sig på egne betingelser.

Vi arbejder bl.a. med Miljøterapi, Jeg støttende samtale, NUZO, PECS, Social færdighedstræning, ADL-træning, Mentalisering og Low arousal.

 

Målet er livskvalitet

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. 

Visitation

Er du interesseret i at høre mere om vores tilbud, drøfte muligheder eller ønsker du en målgruppevurdering, så kontakt visitationen på: sikkermail@ad-hoc-projekt.dk eller tlf. 2265 5588.

Tak for din indsendelse!

bottom of page