top of page

§110 FORSORGSHJEM

Ad-Hoc Projekt driver forsorgshjem efter Servicelovens § 110. Tilbuddene er målrettet personer med særlige sociale problemer, der enten ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Vores primære målsætning er, at tilbuddet bliver så kortvarigt som muligt, da sigtet er, at beboerne kommer videre i egen bolig, evt. med støtte.

Se vores ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse § 110

Forsorgshjemmenes formål er at hjælpe beboeren til hurtigst muligt at blive etableret i egen bolig på beboerens præmisser. Vi lytter defor til beboeren og har respekt for dennes beslutninger og mål for sit eget liv. Vores faguddannede personale kan rådgive og hjælpe helhedsorienteret til et liv helt uden eller med færre sociale problemer.

Vi arbejder ud fra et rehabiliterende syn, hvor vi tror på at hver enkelt menneske igen kan opnå en stabil og tilfredsstillende levemåde i egen bolig. Rehabiliteringen er en tidsbestemt og målrettet proces, der inkluderer borgeren, borgerens private og professionelle netværk, og fordrer et samarbejde imellem alle parter. Læs mere om de metoder vi benytter

Vores forsorgshjem tilbyder egen bolig, hvoraf nogle er med eget toilet og bad. Alle boliger er møblerede og har eget TV med mulighed for streaming via Chromecast.

  • Der er mulighed for fællesspisning i spisesalen.

  • Der er mulighed for at medbringe hund.

  • Der tilbud om fællesaktiviteter, som idræt og sociale aktiviteter.

  • Der er tilbud om at hjælpe til med praktiske opgaver som forefaldende praktiske opgaver og køkkenopgaver.

Boformen henvender sig til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Der er tale om borgere, som er fysisk og psykisk selvhjulpne, men som på grund af særlige sociale vanskelig­heder, i en kortere eller længere periode har behov for støtte og omsorg for at bedre deres situation.


Optagelse sker ved personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder, herunder andre tilsvarende institutioner. Du kan ringe til vores Forsorgshjem døgnet rundt på telefon: 7735 5000

Der er mulighed for at bestille flextrafik fra stationerne  – men der vil også være mulighed for at blive hentet ved de nærliggende togstationer, af personalet på vores Forsorgshjem.

Optagelse

Optagelse sker ved personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder - du kan ringe til Forsorgshjemmet døgnet rundt på telefon: 7735 5000

Målgrupper

Et tilbud til dig, der ikke har en bolig eller ikke kan opholde dig i din egen bolig. Det er også, hvis du mangler et sted at bo - det kan f.eks. være pga. misbrug eller et opløst parforhold.

Faciliteter

Der er rig mulighed for udfoldelse. Vi har bl.a. adgang til billard, bordtennis, dart, fodboldbane og diverse brætspil. Det er også muligt at benytte beboer computere.

Behandling

Ved at give muligheder for udvikling, give den ro det kræver og finde en holdbar løsning, så støtter vi dig og tilbyder muligheder, så du kan komme videre med dit liv.

Projects: Projects
VORES §110 FORSORGSHJEM

Forsorgshjem Sønderjylland

Forsorgshjem
Midtjylland

Forsorgshjem
Nordjylland

Forsorgshjem 
Fyn

Forsorgshjem
Sjælland

bottom of page