top of page

METODER & TILGANGE

1639E5D4-1F42-421E-A694-8F69D97F735B.jpeg
imengine.public.prod.agp.infomaker.io.jpeg

JEG STØTTENDE SAMTALE

En metode til at give lindring, når det gør ondt indeni.

Den grundlæggende ide er at understøtte fokuspersonen i at sætte ord på stemninger, følelser og kropsprog.

 

Samtalen giver mulighed for, at fokus- personen oplever sig som betydningsfuld, at han/hun er noget værd. At der er mulighed for at erkende sig selv som et aktivt handlende menneske med ønsker, drømme og visioner for fremtiden.

 

Metoden er kendetegnet ved at understøtte fokuspersonen i at finde egne ressourcer, at blive rummet i egne følelser.

Principper i jeg-støttende samtaler:

Jeg-støttende samtaler skal forgå i et neutralt rum. Det er vigtigt at samtalen ikke bliver forstyrret. Tiden kan variere mellem 3 kvarter til en time.

Samtalen skal planlægges over et længere forløb, herunder også tidspunkt for start og afslutning. Det der tales om ved samtalen er fortroligt og kan under ingen omstændigheder forsætte uden for rummet.

CTI-METODEN

CTI er en specialiseret støttemetode til borgere i hjemløshed og borgere i risiko for hjemløshed, som har behov for støtte i en kritisk overgangsperiode. Indsatsen varer ni måneder og er inddelt i tre faser.

 

CTI-metoden er baseret på nogle kerneelementer, som altid skal indgå̊ i implementeringen af CTI- metoden. Kerneelementerne er gennemgående i projekternes metodeundervisning, fidelitetsskemaer og manual m.v. 

CTI-metodens kerneelementer består i, at CTI-indsatsen: 

 

  • Er recovery-orienteret, dvs., at borgeren er den centrale aktør og vidensperson og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. 

  • Er tidsbegrænset. 

  • Er faseopdelt. 

  • Har aftagende intensitet, idet ansvar og opgaver overdrages til borger og netværk. 

  • Har et målrettet fokus på særlige områder, der er udvalgt af borgeren. 

  • Er individualiseret. 

  • Er baseret i lokalmiljøet. 

MILJØTERAPI

Miljøterapi er, som navnet lyder, terapi i miljøet. Miljøterapi er en psykiatrisk behandlingsform, der baserer sig på viden og teori om, hvilke forhold der er sunde for os at leve i og hvilke, der risikerer at gøre os syge.

 

Miljøterapi fokuserer på de mange små faktorer, som udgør helheden i det miljø, som borgeren befinder sig i. Det betyder, at både de sociale relationer og de fysiske rammer og vilkår indgår som en del af behandlingen.

 

Målet med et miljøterapeutisk samarbejde er at skabe et trygt og terapeutisk miljø for den unge.

Læs mere om miljøterapi på Center for Miljøterapi

Dokumentation af indsatser:

Vi benytter godkendt journalsystem (Sofus), hvori vores dygtige medarbejdere med udgangspunkt i Integrated Children's System (ICS) tilrettelægger en helhedsorienteret pædagogisk indsats. Personalet opretter plejeplaner og følger kontinuerligt op på effekten af indsatsen.

Services: Services
bottom of page