top of page
§§107, 108 BOTILBUD

Målgrupper voksne

Vi modtager voksne borgere fra 18-85 år efter Servicelovens §§ 107 og 108, samt tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85.

Vi modtager borgere med svære problematikker i form af :​

 

  • Udviklingshæmning

  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

  • Autisme spektrum forstyrrelser

  • Medfødt og erhvervet hjerneskade

  • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

Vi har stor erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd; som udad reagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger. Læs mere om de metoder vi benytter.

Se vores ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse § 104

Ydelsesbeskrivelse §§ 107/108

Botilbud til udviklingshæmmede

Ad-Hoc Projekt  særligt tilrettede botilbud til borgere som er udviklingshæmmede eller har en mentalt retardering. Det kan være borgere som har en udviklingsforstyrrelse som autisme. Det kan være borgere som har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Det er ofte borgere som har en så problemskabende adfærd at de ikke kan rummes på et ordinært botilbud, men har behov for særlige pædagogiske og fysiske rammer.

Mindre botilbud, satellitbolig eller enkeltmandsprojekt

Sirius er indrettet til at vi kan modtage personer der har en adfærd der gør at de er svære at placere tæt sammen med andre beboere. Derfor har vi indrettet vores botilbud så vores beboeres kan bo sammen i mindre bo enheder. De kan også bo i en satellitbolig eller i et decideret enkeltmandsprojekt med mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab.

 

Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd

Vi har særlige kompetencer og viden omkring at håndtere forskellige former for problemskabende adfærd. Vores metoder og rammer er indrettet til at vi kan håndtere beboere med forskellige former for udad reagerende, voldsom eller voldelig adfærd. 

Vi er ligeledes vant til at arbejde med problemer omkring seksualitet og seksualiserende adfærd. Vi arbejder sammen med en seksualvejleder der er specialist i udviklingshæmmede.  

Vi har erfaring i at arbejde med forskellige former for selvskadende adfærd herunder selvstimulerende adfærd og tvangshandlinger. Problematikker omkring misbrug og psykiatriske diagnoser er ofte forekommende i målgruppen. Derfor har vi en samarbejdsaftale med et psykiatrisk hospital samt en misbrugsbehandler.

Domfældte udviklingshæmmede

Vi er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede personer. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom. Vi er vant til at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen, samt stå for udfærdigelse af beskrivelse/underretning til kommune/statsadvokat, samt brug af bistandsværge.

Visitation

Ledere med ansvar for visitation har sikker mail. 

Ring på tlf. 7735 5000

 

sikkermail@ad-hoc-projekt.dk

Målgrupper

Ad-Hoc Projekt botilbud udbyder

særligt tilrettede botilbud til udviklingshæmmede borgere med svære problematikker, som har svært ved at trives på ordinære botilbud.

Ydelser

Vores botilbud er tilpasset beboere som har behov for at bo i et mindre miljø blandt få andre beboere.

Vi har også indrettet skærmede pladser.

Behandling

De fysiske rammer, tilgange og metoder er målrettet arbejdet med beboere med problemskabende adfærd.

Evidens baserede tilgange som fx Miljøterapi.

Projects: Projects
VORES §§107, 108 BOTILBUD

Botilbud Sønderjylland

Botilbud
Midtjylland

Botilbud
Nordjylland

Botilbud 
Fyn

Botilbud
Sjælland

bottom of page