top of page
9283C2F8-DB31-4A7E-BFA0-C20437C36ABF.jpeg

Botilbud voksne

Særligt tilrettelagte botilbud

Ad-Hoc Projekt tilbyder midlertidigt botilbud jf. SEL § 107 og længerevarende botilbud jf. SEL § 108 til borgere fra 18-85 år.

 

Vores botilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. 

Visitation

Ledere med ansvar for visitation har sikker mail. 

Ring på tlf. 7735 5000

 

sikkermail@ad-hoc-projekt.dk

Målgrupper

Vi modtager på vores botilbud borgere fra 18-85 år, med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker.

Ydelser

Vores botilbud er tilpasset beboere som profiterer af at bo i et mindre miljø blandt få andre beboere.

Vi har også indrettet skærmede pladser.

Behandling

De fysiske rammer, tilgange og metoder er målrettet arbejdet med beboere med problemskabende adfærd.

Evidens baserede tilgange som fx Miljøterapi.

Botilbud voksne

Ad-Hoc Projekt tilbyder midlertidigt botilbud jf. SEL § 107 og længerevarende botilbud jf. SEL § 108 til borgere fra 18-85 år. Vores botilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats.

 

Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. 

 

​Vi arbejder bl.a. miljøterapeutisk, hvor der lægges vægt på at ruste borgeren til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Vi samarbejder med relevante fagfolk og institutioner og afholder undervisningsdage, kurser, temadage og supervision om problemskabende adfærd og komplekse problemstillinger. 

Målgrupper voksne

Vi modtager på vores botilbud svært behandlingskrævende borgere fra 18-85 år, der placeres efter lov om social service eller med dom til behandling efter straffeloven. 

 

Vi modtager borgere med massive adfærds, følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

 • Personlighedsforstyrrelse

 • Udadreagerende adfærd

 • Kriminalitet, personfarlig

 • Seksuelt krænkende adfærd

 • Udviklingshæmning

 • Tilknytningsforstyrrelse

 • Forandret virkelighedsopfattelse

 • Opmærksomhedsforstyrrelse

 • Omsorgssvigt​

​Adfærden kendetegnes typisk ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlig. Herudover også afvigelser i forhold til seksualitet og seksuelle krænkelser, periodisk og aktivt misbrug, empatiforstyrrelser og manglende konsekvensberegning samt kriminalitet og vold.

Vi har stor erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd som udadreagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger​.

Om vores botilbud

Ad-Hoc Projekt har specialiseret sig i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. ​​

Vores botilbud er indrettede til personer, hvis adfærd typisk kendetegnes ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlig. Herudover også afvigelser i forhold til seksualitet og seksuelle krænkelser, periodisk og aktivt misbrug, empatiforstyrrelser og manglende konsekvensberegning samt kriminalitet og vold.​ Der er således tale om voksne mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som kræver tæt og overtagende støtte i dagligdagen.​

 

Borger tilbydes særligt tilrettelagt støtte ud fra dennes behov og ressourcer. Der vil være rengøring af lejligheden, samt madordning udefra. For at skabe den bedst mulige mobilitet for borgeren, vil der være de nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Borgeren har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad, bryggers toilet samt køkken. Til tilbuddene hører der ligeledes en hyggelig lukket have eller gårdhave, der er indrettet med forskellige aktivitetsmuligheder, grill og havemøbler.​

Det pædagogiske arbejde retter sig imod:​

 • At give borgeren mulighed for at udvikle sig i tæt, trygt og stabilt miljø.

 • At borgeren får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder.

 • At borgeren indlærer hensigtsmæssige handlemønstre.

 • At borgeren tilbydes ADL – træning (almindelig daglig livsførelse)

 • At borgeren støttes og motiveres til deltagelse i relevante aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

 • At udvide og/eller styrke borgerens netværk.

Botilbud til udviklingshæmmede

Ad-Hoc Projekt tilbyder særligt tilrettede botilbud til borgere som er udviklingshæmmede eller har en mentalt retardering. Det kan være borgere som har en udviklingsforstyrrelse som autisme. Det kan være borgere som har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Det er ofte borgere som har en så problemskabende adfærd at de ikke kan rummes på et ordinært botilbud, men har behov for særlige pædagogiske og fysiske rammer.

Mindre botilbud, satellitbolig eller enkeltmandsprojekt

Vores mindre botilbud er indrettet til borgere, der har en adfærd, der gør at de er svære at placere sammen med andre beboere. Derfor har vi indrettet vores botilbud, så vores beboere enten kan bo sammen i mindre bo enheder eller alternativt bo i en satellitbolig eller i et decideret enkeltmandsprojekt med mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab.

 

Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd

Vi har særlige kompetencer og viden omkring at håndtere forskellige former for problemskabende adfærd. Vores metoder og rammer er indrettet til at vi kan håndtere beboere med forskellige former for udad reagerende, voldsom eller voldelig adfærd. 

Vi er ligeledes vant til at arbejde med problemer omkring seksualitet og seksualiserende adfærd. Vi arbejder sammen med en seksualvejleder der er specialist i udviklingshæmmede.  

Vi har erfaring i at arbejde med forskellige former for selvskadende adfærd herunder selvstimulerende adfærd og tvangshandlinger. Problematikker omkring misbrug og psykiatriske diagnoser er ofte forekommende i målgruppen. Derfor har vi en samarbejdsaftale med et psykiatrisk hospital samt en misbrugsbehandler.

Domfældte udviklingshæmmede

Vi er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede personer. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom. Vi er vant til at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen, samt stå for udfærdigelse af beskrivelse/underretning til kommune/statsadvokat, samt brug af bistandsværge.

Projects: Projects
SEL §§107, 108 Botilbud

Botilbud Sønderjylland

Botilbud
Midtjylland

Botilbud
Nordjylland

Botilbud 
Fyn

Botilbud
Sjælland

bottom of page