top of page

Pædagogisk personale

Job ID:

Job Adresse:

Job type:

Publiceret:

df4d890e-8ec2-4df2-ac6a-b7c6d7df58b9

Toftlund, Danmark

Fuldtid

4. jun. 2022

Om jobbet

Ad-Hoc Projekt ApS faciliterer Børne- og ungehjem til børn og unge, med omfattende udviklingsforstyrrelser og personlighedsmæssige vanskeligheder som er afledt af omsorgsvigt, der tilbydes døgnbehandling i særligt tilrettelagte forløb.

Vi arbejder ud fra en relationsorienteret tilgang med udgangspunkt i miljøterapi.

Vi bestræber sig på at skabe et terapeutisk miljø, som giver det enkelte barn muligheder for personlighedsmæssig integration, samt øget social og faglig udvikling.

Vi søger lige nu pædagogisk personale til vores særligt tilrettelagte forløb omkring børn og unge, som har svært ved at navigere i det almene system.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i takt med at ansøgninger indkommer.

Det er en del af vores ansættelsespolitik er at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning :-)

Forventninger til dig

Vi forventer:

 • Du har autoritet som person og evner at indgå i det tværfaglige, miljøterapeutiske arbejde i forhold til behandlingstrængende børn.

 • Du har erfaring med borgere der kan havde udadreagerende adfærd.

 • Du har måske også erfaring med domfældte borgere.

 • Du er uddannet pædagog og eller har erfaring inden for det specialpædagogiske arbejde, evt. fra døgninstitution eller fra psykiatrien.

 • Du mestrer skriftlig og mundtlig formidling.

 • Du har erfaring med miljøterapi.

 • Du har gode mentaliseringsevner.

 • Du har kørekort.


Vi tilbyder:

 • Et dynamisk, givende og krævende arbejdsmiljø, hvor mulighed for personlig og faglig udvikling er til stede.

 • Du deltager i afdelingens møder og supervision.

 • Det forventes, at du deltager i et særligt tilrettelagt efteruddannelsesprogram for miljøterapeuter. Uddannelsen foregår i arbejdstiden og du vil ved afslutning modtage diplom.

Om Ad-Hoc Projekt ApS

Ad-Hoc Projekt ApS faciliterer Børne- og ungehjem til omsorgssvigtede børn- og unge i alderen 10-17 og ungestøtte indtil det 23 år med svære problematikker i form af psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger, som er afledt af omsorgsvigtet.

Vi har specialiseret os i at skabe fysiske og pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på ordinære botilbud. Derfor er vores pædagogiske indsats og vores boenheder indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe.

bottom of page