top of page

SEL § 85 Bostøtte i eget hjem

Tilbuddet om støtte efter § 85 gives til borgere i egen bolig

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Beskrivelse af ydelsen

Bostøtte i eget hjem er målrettet borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Ifølge servicelovens §85 har denne gruppe af borgere ret til støtte fra kommunen til genoptræning, omsorg, støtte og udvikling af færdigheder. Støtten kan fx bestå i hjælp til motion i eget hjem, til økonomihåndtering eller hjælp til praktiske gøremål. Ad-Hoc Projekt tilbyder at yde bostøtte i eget hjem, hvor borgerens forhistorie og funktionsniveau danner udgangspunkt for indsatsen og tilrettelæggelsen af forløbet. Vi tilbyder kvalitet og ordentlighed i opgaveløsningen, når vi med en høj grad af faglighed sikrer støtte, omsorg og pleje for de udsatte borgere, som har brug for det. Vi mener nemlig på, at alle har ret til et godt liv og det vil vi gøre vores bedste for at hjælpe til med. Formål med indsatsen: Formålet er at tilbyde en målrettet, kortvarig, længerevarende eller varig indsats mhp. udvikling, udredning eller stabilisering af den enkelte borgers funktionsevne. Målgruppen: Tilbuddet om støtte efter § 85 gives til borgere i egen bolig med behov for: • Et målrettet udviklingsforløb af kortere eller længere varighed mhp. et selvstændigt liv på egne præmisser. • Et varigt udviklings- og vedligeholdelsesforløb. • Et udredningsforløb mhp. afklaring af støttebehov samt uddannelses- og jobmuligheder. • En kortvarig rehabiliterings- og stabiliseringsperioden når der er særlige udfordringer, for at forbygge at disse eskalerer. § 85-støtte kan ydes som individuel bostøtte, som gruppeforløb, eller som en kombination af individuel bostøtte.


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page