top of page
Socialpædagogiske tilbud

Individuelle & målrettede indsatser

På socialområde arbejder vi for, at udsatte børn, unge og voksne med særlige behov får mulighed for at leve en så meningsfyldt og udviklende tilværelse som muligt.

 

Vi tager over når andre giver op - Ad-Hoc Projekt tilbyder unikke og individuelt tilpassede botilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.

Kontakt os

Vi har samlet al viden om vores tilbud under en fælles visitation. Er du interesseret i at høre mere om tilbuddene, og hvad vi kan tilbyde, kan vi kontaktes her

Vi hjælper med følgende indsatser:

Problemskabende adfærd

Ad-Hoc Projekt har ekspertisen og fagligheden til at arbejde med forskellige former for problemskabende adfærd, som f.eks. udadreagerende, indadvendt, selvskadende, seksualiserende eller selvstimulerende adfærd. Såvel vores fysiske rammer som vores metoder er målrettet arbejdet med beboere med problemskabende adfærd.

Kontakt os for visitation

Særligt tilrettelagte forløb

Vores særligt tilrettelagte forløb adskiller sig fysisk fra de ordinære botilbud, ved at rammerne og behandlingen er tilpasset beboere som har behov for at bo i et mindre skærmet miljø blandt få andre beboere. Vi har ligeledes mulighed for at tilbyde skærmede pladser hvor beboeren kan til- og fravælge kontakten til andre beboere.  

 

Kontakt os for visitation

Home: Bookings Widget
Kom godt i gang

Vi er klar til at hjælpe dig

Tlf.: 7735 5000 (Tast 4)

CVR-nummer. 4384 3230 

Tak for din indsendelse!

tilbudsportalen-logo.png

Godkendelse og tilsyn

Ad-Hoc Projekt faciliterer Børne- og ungehjem og Botilbud og er godkendt efter Barnets Lov § 43, samt efter SEL §§ 107 og 110  - Socialtilsyn Midt fører tilsyn med opholdsdelen.

Målgruppe

Vores tilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats.

 

Se mere om målgruppen

Akut

Vi kan tilbyde akut at hente borgeren i hele landet. Når borgeren ankommer er der en møbleret og indflytningsklar bolig til rådighed. Der vil være faguddannet personale til stede som kan skabe trygge og sikre rammer.  

 

I dialog med kommunen tager vi os af alle de praktiske opgaver forbundet med flytningen, herunder kontakten til alle relevante samarbejdspartnere.

 

Kontakt os for visitation

bottom of page