top of page
SÆRLIGT TILRETTELAGTE
SOCIALFAGLIGE FORLØB.

Ad-Hoc Projekt tilbyder særligt tilrettelagte forløb omkring børn, unge og voksne, som har svært ved at navigere i det almene system. Vi arbejder bl.a. miljøterapeutisk, hvor der lægges vægt på at ruste borgeren til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Fælles for alle vores tilbud, er at vi arbejder efter at den enkelte skal føle sig hørt, forstået og respekteret. Ved at lytte til borgeren har vi også lettere ved at finde frem til hvordan vi kan lykkes med at skabe en positiv udvikling for den enkelte. Uanset borgerens baggrund eller funktionsniveau, er det nemlig altid borgerens selv, der er ekspert i sit eget liv.

Vi hjælper med følgende indsatser:

D0EF6113-D38E-49DC-9220-775FB3E4EA5D.jpeg

Problemskabende adfærd

Ad-Hoc Projekt har ekspertisen og fagligheden til at arbejde med forskellige former for problemskabende adfærd, som f.eks. udadreagerende, indadvendt, selvskadende, seksualiserende eller selvstimulerende adfærd. Såvel vores fysiske rammer som vores metoder er målrettet arbejdet med beboere med problemskabende adfærd.

Kontakt os for visitation

Særligt tilrettelagte forløb

Vores særligt tilrettelagte forløb adskiller sig fysisk fra de ordinære botilbud, ved at rammerne og behandlingen er tilpasset beboere som har behov for at bo i et mindre skærmet miljø blandt få andre beboere. Vi har ligeledes mulighed for at tilbyde skærmede pladser hvor beboeren kan til- og fravælge kontakten til de andre beboere.  

 

Kontakt os for visitation

Home: Bookings Widget
Kontakt Ad-Hoc Projekt

 Særligt tilrettelagte forløb

Vestergade 9, 6520 Toftlund

kontakt@ad-hoc-projekt.dk

Tlf.: 7735 5000 (Tast 4)

CVR-nummer. 4384 3230 

Tak for din indsendelse!

tilbudsportalen-logo.png

Godkendelse og tilsyn

Ad-Hoc Projekt faciliterer private tilbud og er godkendt efter SEL §§ 66, 107, 108 og 110  - Socialtilsyn Midt fører tilsyn med opholdsdelen.

Målgruppe

Vores tilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats.

 

Se mere om målgruppen

Akut

Vi kan tilbyde akut at hente borgeren i hele landet. Når borgeren ankommer er der en møbleret og indflytningsklar bolig til rådighed. Der vil være faguddannet personale til stede som kan skabe trygge og sikre rammer.  I dialog med kommunen tager vi os af alle de praktiske opgaver forbundet med flytningen, herunder kontakten til alle relevante samarbejdspartnere.

 

Kontakt os for visitation

bottom of page