top of page
SÆRLIGT TILRETTELAGTE
SOCIALFAGLIGE FORLØB

Ad-Hoc Projekt driver socialfaglige tilbud, der yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn, unge og voksne, som har svært ved at navigere i det almene system. Vi arbejder bl.a. miljøterapeutisk, hvor der lægges vægt på at ruste borgeren til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Fælles for alle vores tilbud, er at vi arbejder efter at den enkelte skal føle sig hørt, forstået og respekteret. Ved at lytte til borgeren har vi også lettere ved at finde frem til hvordan vi kan lykkes med at skabe en postitiv udvikling for den enkelte. Uanset borgerens baggrund eller funktionsniveau, er det nemlig altid borgerens selv, der er ekspert i sit eget liv.

Vi tilbyder følgende sociale indsatser:

D0EF6113-D38E-49DC-9220-775FB3E4EA5D.jpeg

Problemskabende adfærd

Hos Ad-Hoc Projekt botilbud har vi ekspertisen og fagligheden til at arbejde med forskellige former for problemskabende adfærd, som f.eks. udadreagerende, indadvendt, selvskadende, seksualiserende eller selvstimulerende adfærd. Såvel vores fysiske rammer som vores metoder er målrettet arbejdet med beboere med problemskabende adfærd.

Kontakt os for visitation

Særligt tilrettelagte forløb

Vores særligt tilrettelagte forløb adskiller sig fysisk fra de ordinære botilbud, ved at rammerne og behandlingen er tilpasset beboere som har behov for at bo i et mindre skærmet miljø blandt få andre beboere. Vi har ligeledes mulighed for at tilbyde skærmede pladser hvor beboeren kan til- og fravælge kontakten til de andre beboere.  

Kontakt os for visitation

Home: Bookings Widget