top of page

Konsulentydelser: Voksne & Familier

Professionelle samarbejdspartner med konsulentydelser målrettet voksne og familier

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Ydelse & Målgruppe.

Vores speciale er konflikthåndtering, deeskalering og forebyggelse af svære konfliktfyldte situationer med verbal eller fysisk udadreagerende adfærd . Vores tryghedsmedarbejdere har stor erfaring ved at bistå ved pacificering, skærmning og fastholdelse af udadreagerende borgere/patienter. Vores medarbejdere modtager løbende den nødvendige undervisning og sparring, så de altid er klædt på til at yde den absolut bedste indsats i vores opgaveløsning, både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt. Hos Ad-Hoc Projekt ApS er det sikre valg fordi: • Vi ikke går på kompromis med kvalitet, tryghed og sikkerhed. • Vi har erfaring med tryghedsskabende indsatser. • Vi råder over professionelt og veluddannet sikkerhedspersonale. • Vi er velkendt af personalet i psykiatrien og på socialområdet. • Vi tilrettelægger vores arbejde ud fra jeres anvisninger. Vi tager et stort ansvar for de opgaver, vi er med til at løse og er bevidste om, at troværdighed er et af de vigtigste aspekter i vores samarbejde og derfor er der også gennemsigtighed i vores opgaveløsning fra start til slut i alle henseender. Vi har i opgaveløsningen fokus på borgerens værdighed og integritet og tager ansvar og drager omsorg for borgere, der befinder sig i en svær periode af livet. Vi har genne tiden opbygget en stor viden om udadreagerende adfærd, skærmning, konflikthåndtering og miljøterapi. Vi fokuserer i vores indsats på empowerment , og at den enkelte borger dermed opnår kontrol med egen situation. Med afsæt i vores erfaringer genskaber vi tryghed og sikkerhed hos jeres medarbejdere og på jeres arbejdsplads, så I dermed kan fokusere på relations- og (re)habiliteringsarbejde hos den pågældende borger. Det betyder, at borgeren på sigt også får mulighed for at indgå i positive sociale sammenhænge og dermed undgå isolation og eksklusion i sin hverdag. Vi kan bl.a. hjælpe med: • Enkeltmandsprojekter. • Tryghedsforløb med demens. • Sikkerhedsvagt i psykiatrien. • Støtteperson til forældre. • Screening og afdækning af kommende forældre. • Mentorstøtte. • Familiebehandling. • Praktisk pædagogisk støtte. • Psykologiske undersøgelser. • Misbrugsbehandling.


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page