top of page

BL § 43 Børne- og ungehjem

Kortere- og længerevarende anbringelser af børn- og unge.

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Ydelse & Målgruppe.

"Skal du behandle alle lige, skal de behandles forskelligt" Ophold efter paragraf 43: Børne- og ungehjem som opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 Målgruppen på Ad-Hoc Projekt er børn og unge i alderen 10 -17 år med mulighed for ungestøtte til og med det 22 år. (Barnets Lov § 114-116), hvis primære problematikker ligger inden for: • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse • Personlighedsforstyrrelser • Tilknytningsforstyrrelser • Autismespektrumforstyrrelser • Omsorgssvigt • Opmærksomhedsforstyrrelse • Indadreagerende adfærd • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande • Kriminalitet, personfarlig Børn og unge med svære problematikker: Der er altså tale om unge med svære problematikker i form af psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger samt hyperkinetiske og kognitive forstyrrelser. Behandling og metoder tager altid udgangspunkt i den enkelte unge. Der kan være tale om flere diagnoser samtidigt, som gør behandlingen såvel som en entydig målgruppedefinition kompleks. Paragraf 43: Paragraf 43 omhandler anbringelse af børn og unge hos f.eks. plejefamilier og på børne- og ungehjem m.fl Støtte og motivation: Vi støtter og motiverer vores beboere til at deltage i en fritidsaktivitet i en af de lokale idrætsforeninger, musikskole, ungdomsklub eller lign. Dette med særligt fokus på at lade sig involvere i og lære af at indgå i ‘almindelige fællesskaber’ på lige vilkår med alle andre. Vi støtter naturligvis op i nøjagtigt det omfang, den respektive, enkelte beboer har specifikt behov for. Vi har ydermere også mange aktiviteter internt på botilbuddet. Vores indsats og formål: Vi arbejder vi professionelt med socialpædagogisk behandling, hvor målet er, at den unge inden for den kortest mulige periode ved hjælp af relationelle og socialpædagogiske påvirkninger, struktur og omsorg bliver i stand til at vende tilbage til sin familie eller bliver så selvhjulpen, at han/hun er i stand til at flytte i egen bolig med eller uden støtte. Vi tilbyder faste og strukturerede rammer. Vi kommer hele vejen rundt om den unge og arbejder med den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse, hvor der er fokus på, at den unge får en større selverkendelse og redskaber til i højere grad at blive mere selvhjulpen. Vi viser omsorg, men er samtidig vedholdende, tør sætte grænser og stille krav i en respektfuld dialog.


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page