top of page

§66 OPHOLDSSTEDER

Målgrupper børn og unge

Ad-Hoc Projekt er godkendt som socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn og unge.

Vi modtager børn og unge i alderen 10-17 år efter Servicelovens § 66 og efterværn efter Servicelovens § 76 til unge mellem 18 og 23 år, samt tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens § 52.

Se vores ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse § 66

 

Vi modtager borgere med svære problematikker i form af:​

 • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

 • Personlighedsforstyrrelser

 • Tilknytningsforstyrrelser

 • Omsorgssvigt

 • Opmærksomhedsforstyrrelser

 • Kriminalitet, personfarlig

 • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

 

Der er ofte tale om meget sårbare børn og unge, der har oplevet massivt omsorgssvigt eller/og (udviklings) traumatisering med dertil hørende psykosociale problematikker. ​

Der kan være tale om svære og udtalte følelsesmæssige skader, der kan have medført, at barnet/ den unge har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer og at regulere egne følelser. Børn og unges reaktion på et ikke udviklingsfremmende opvækstmiljø kan være aggressiv, fysisk adfærd, kamp-flugt reaktioner, overtilpasning eller selvskade.

Når barnet/ den unge senere i livet møder omverdenen med disse fastlåste strategier til at håndtere emotioner, stress og belastning, kan han/hun ende i uheldige situationer og kan have svært ved at navigere i sociale kontekster. Her kræver det professionel behandling at bringe nervesystemet i sikkerhed og ro og dermed få mulighed for at kunne håndtere og mestre emotionsregulering på andre mere hensigtsmæssige måder, end de tillærte.

Afdelingerne har fra 1-8 pladser og tilbyder særligt tilrettelagte anbringelsesforløb og særsindsatser. Vores primære målgruppe i huset er unge i alderen 10-17 år, med mulighed for efterværn indtil 23 år. Du får stillet et værelse/lejlighed til rådighed fra dag 1.  Lejligheden/værelset er møbleret med seng mm. og der er adgang til eget eller delt køkken og bad.

Dagligdagen i afdelingerne er tilrettelagt ud fra et trygt voksenstyret, men ungecentreret miljø. Vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.


Vi arbejder helhedsorienteret og tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen. Vi bruger relationsarbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring de unge. I det miljøterapeutiske relationsarbejde forholder de voksne sig anerkendende, jeg-støttende og spejlende over for den unge og hjælper på denne måde den unge med at knytte relationer til de voksne. 

 

Den unge lærer sig selv bedre at kende og forbedrer evnen til at have opmærksomhed på sine egne følelser, behov og tanker hos sig selv og andre og på denne måde opnå større indsigt og selvbevidsthed. Læs mere om de metoder vi benytter

 

Miljøet i afdelingerne lægger som udgangspunkt op til en så normal ungdomstilværelse som muligt med alle de goder, krav og udfordringer, som dette måtte indebære.

Det pædagogiske arbejde i husene retter sig især imod:​

 • At give de unge mulighed for at udvikle sig i tæt, trygt og stabilt miljø med de voksne.

 • At den unge får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder.

 • At den unge indlærer hensigtsmæssige handlemønstre.

 • At sikre den unge en god og stabil skolegang/uddannelse.

 • At udvide og/eller styrke den unges og familiens netværk.

Visitation

Ledere med ansvar for visitation har sikker mail. 

Ring på tlf. 7735 5000

 

sikkermail@ad-hoc-projekt.dk

Målgrupper

Børn- og unge med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

Unge, som har været udsat for omsorgssvigt.

Ydelser

Ad-Hoc Projekt er et socialfagligt botilbud, der yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn og unge, som har svært ved at navigere i det almene system. 

Behandling

Vi arbejder med den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse -  fokus er på, at den unge opnår en større selverkendelse og redskaber til i højere grad at blive selvhjulpen. 

Projects: Projects
VORES §66 OPHOLDSSTEDER

Opholdssteder Sønderjylland

Opholdssteder
Midtjylland

Opholdssteder
Nordjylland

Opholdssteder 
Fyn

Opholdssteder
Sjælland

bottom of page