top of page

SEL § 83 Praktisk hjælp og pleje

Tilbuddet om støtte efter § 83 gives til borgere i egen bolig

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Ydelse & Målgruppe.

I Ad-hoc projekt tilbyder vi at varetage opgaver som fx personlig pleje, rengøring i hjemmet og andet praktisk hjælp til borgere med særlige behov, som har svært ved selv at udføre de forskellige opgaver. Vi samarbejder med kommunerne og stiller de faggrupper til rådighed, som opgaven kræver. Alle mennesker fortjener et godt liv, og med praktisk hjælp i hjemmet hjælper vi borgere med at få en større livskvalitet og overskud i hverdagen med vores uovertrufne services. Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er et tilbud til borgere med særlige behov, som af forskellige grunde har brug for hjælp til de praktiske gøremål i hjemmet. Praktisk hjælp kan også komme i form af personlig pleje og madservice. Praktisk hjælp i hjemmet kan være alt fra hjælp til tøjvask, rengøring, indkøb mm. Og den personlige pleje kan være alt fra hjælp til at få tøj på, personlig hygiejne, hjælp til at spise og hjælp til at komme ud af sengen mm. Alle borgernes behov er forskellige, og hjælpen bliver altid tilrettelagt efter den enkelte borgere og vedkommendes behov. Sammenhæng og livskvalitet Det er vigtigt at borgeren oplever en sammenhæng indsats i form af den praktiske hjælp, som giver tryghed og stabilitet. Både den praktiske hjælp og plejehjælpen skal opleves af borgeren som ligeværdige og naturlige, og det er derfor vigtigt, at medarbejderne er kompetente og medmenneskelige. Ifølge Serviceloven § 83 skal kommunen tilbyde personlig hjælp og støtte, fx i form af praktiske opgaver i hjemmet, som er nødvendige at udføre, til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Udover dette skal kommunen også tilbyde madservice og hjælp med personlig pleje. I Ad-Hoc Projekt tilbyder vi, i kombination med anden indsats fx § 85 bostøtte eller respiratorisk hjælp, at supplere med § 83 ydelser, da vores medarbejdere vil kunne varetage forskellige opgaver som en del af hjælpen og dermed sikre kontinuitet i forhold til de hjælpere, der kommer i borgerens hjem. Ad-Hoc Projekt har specialiseret sig i de borgere, som har det allersværest. Det er borgere med fysiske og psykiske sygdomme, der måske også har følgelidelser som fx misbrug. Flere af de borgere, som vi støtter, har udadreagerende adfærd eller sociale problemer. Vi hjælper også borgere, som har demens i større eller mindre grad, eller som har fået demens i en tidlig alder.


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page