top of page

SEL §§ 107-108 Botilbud

Kortere- og længerevarende anbringelser af voksne.

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Ydelse & Målgruppe.

Vi har specialiseret os i at lave særligt tilpassede botilbud indenfor voksen handicap området, til borgere der har en så problemskabende adfærd eller så komplekse problemstillinger at de ikke kan rummes på de ordinære botilbud. Vi er kendt for at lave tilpassede løsninger til yderst konkurrence dygtige priser. Vi kan lave akut visitationer. ​ Botilbud til udviklingshæmmede: Ad-Hoc Projekt særligt tilrettede botilbud til borgere som er udviklingshæmmede eller har en mentalt retardering. Det kan være borgere som har en udviklingsforstyrrelse som autisme. Det kan være borgere som har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Det er ofte borgere som har en så problemskabende adfærd at de ikke kan rummes på et ordinært botilbud, men har behov for særlige pædagogiske og fysiske rammer. Målgrupper voksne: Vi modtager voksne borgere fra 17-85 år efter Servicelovens §§ 107 og 108, samt tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85. ​ Vi modtager borgere med værre problematikker i form af : • Udviklingshæmning • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser • Autismespektrumforstyrrelser • Medfødt eller erhvervet hjerneskade • Indadreagerende adfærd • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande • Kriminalitet, personfarlig • Dømt til strafferetslig foranstaltning Vi har stor erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd; som udad reagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger. ​ Botilbud § 107 & 108: Vi tilbyder både pladser efter servicelovens § 108 længerevarende botilbud og § 107 midlertidigt botilbud. Herudover laver vi også § 85 tilbud, støtte i eget hjem, også i større projekter. Da vi modtager borgere fra 11 år er vi også godkendt efter servicelovens § 66. ​ Mindre botilbud, satellitbolig eller enkeltmandsprojekt: Sirius er indrettet til at vi kan modtage personer der har en adfærd der gør at de er svære at placere tæt sammen med andre beboere. Derfor har vi indrettet vores botilbud så vores beboeres kan bo sammen i mindre bo enheder. De kan også bo i en satellitbolig eller i et decideret enkeltmandsprojekt med mulighed for at til- og fravælge det sociale fællesskab. Domfældte udviklingshæmmede: Ad-Hoc Projekt er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom.


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page