top of page

BL § 32 Støttende indsatser

Et godt alternativ til anbringelse på døgninstitutioner.

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Ydelse & Målgruppe.

Barnets Lov § 32 er sat i verden for at give særlig støtte til børn og unge under 18 år, der på grund af sociale eller psykiske problemer ikke kan opnå de samme muligheder for udfoldelse og udvikling som andre jævnaldrende. En § 20 børnefaglig undersøgelse danner grundlag for, at der bliver iværksat en støtte, som for eksempel kan foregå i eget hjem. Både kommunerne og de unge selv ser fordele ved at anbringe unge i egen bolig. Ankestyrelsens undersøgelse om anbringelse i egen bolig, viser at både kommunerne og de unge ser fordele ved at anbringe unge i egen bolig. I Ad-Hoc Projekt tilbyder vi støtte i eget hjem efter § 32. Det kan være i den unges bolig, eller det kan være i forældrenes hjem. Vi arbejder for og med familieafdelinger, handicapafdelinger samt jobcentre. Tilbuddet er relevant for unge, der er anbragt i egen bolig. Formålet er at støtte den unge til at udvikle større selvstændighed i mødet med hverdagslivets krav og udfordringer. Støtten kan fx indebære: • At skabe struktur og overblik i hverdagen. • At håndtere dagligdagens gøremål. • Uddannelse eller anden relevant beskæftigelse. • At håndtere sociale forhold. Støtten kan tilrettelægges på aftalte tidspunkter. Vi står dog altid til rådighed, så den unge kan komme i kontakt med os. Støtten kan både have en akut og forebyggende karakter, og kan for eksempel bestå af vejledende og motiverende samtaler, udviklingssamtaler og mentorforløb. Målet er i alle tilfælde at hjælpe i retning mod et meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Foruden støtten til den unge, tilbyder vi også en støtteperson til vedkommendes forældre (jf. § 75). Sammen med forældrene udvikler vi en særskilt handleplan med fokus på at bearbejde problemstillinger og derigennem styrke relationen mellem forældre og den unge, så det på sigt bliver muligt for den unge at bo selv. § 32 støtte (Eksempel på løsning) : • 1 ung i egen bolig. • 17 timers borgerrettet støtte + 1,5 timer til dokumentation af indsats pr. uge. • 24/7 telefonisk hotline. Viser det sig at være umuligt at arbejde med unge i eget hjem, har vi mulighed for at oprette døgntilbud (herunder enkeltmandsprojekter)


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page