top of page

SEL § 110 Forsorgshjem

Til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig.

  • Forhør på pris
  • Ad-Hoc Projekt ApS

Beskrivelse af ydelsen

Ad-Hoc Projekt tilbyder midlertidige ophold på forsorgshjem efter Servicelovens § 110. Tilbuddene er målrettet personer med særlige sociale problemer, der enten ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Vores primære målsætning er, at tilbuddet bliver så kortvarigt som muligt, da sigtet er, at beboerne kommer videre i egen bolig, evt. med støtte. ​ Forsorgshjemmenes formål er at hjælpe beboeren til hurtigst muligt at blive etableret i egen bolig på beboerens præmisser. Vi lytter defor til beboeren og har respekt for dennes beslutninger og mål for sit eget liv. Vores faguddannede personale kan rådgive og hjælpe helhedsorienteret til et liv helt uden eller med færre sociale problemer. ​ Vi arbejder ud fra et rehabiliterende syn, hvor vi tror på at hver enkelt menneske igen kan opnå en stabil og tilfredsstillende levemåde i egen bolig. Rehabiliteringen er en tidsbestemt og målrettet proces, der inkluderer borgeren, borgerens private og professionelle netværk, og fordrer et samarbejde imellem alle parter. ​ Vores forsorgshjem tilbyder egen bolig, hvoraf nogle er med eget toilet og bad. Alle boliger er møblerede og har eget TV med mulighed for streaming via Chromecast. ​ • Der er fællesspisning i spisesalen. • Der er mulighed for at medbringe hund. • Der tilbud om fællesaktiviteter, som idræt og sociale aktiviteter. • Der er tilbud om at hjælpe til med praktiske opgaver som forefaldende praktiske opgaver og køkkenopgaver. ​ Boformen henvender sig til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Der er tale om borgere, som er fysisk og psykisk selvhjulpne, men som på grund af særlige sociale vanskelig­heder, i en kortere eller længere periode har behov for støtte og omsorg for at bedre deres situation. Optagelse sker ved personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder, herunder andre tilsvarende institutioner. ​ Der er mulighed for at bestille flextrafik fra stationerne – men der vil også være mulighed for at blive hentet ved stationerne, af personalet på vores Forsorgshjem.


Kontakt os for mere information.

  • Ad-Hoc Projekt ApS

    Vestergade 9, 6520 Toftlund, Danmark

    +45 7735 5000

    kontakt@ad-hoc-projekt.dk


Serviceside: Bookings_Service_Page
bottom of page