top of page
CV

Stillingsopslag

Læs mere om stillingen

I Ad-Hoc Projekt er vi altid på udkig efter kompetente medarbejdere. Hos os får du et arbejde, hvor du kan være med til at gøre en forskel.

Vi sørger altid for, at vores medarbejdere er godt klædt på til at løfte opgaven. Du kan nedenfor læse mere om stillingen og sende din ansøgning.

Medarbejdere Forsorgshjem

Job ID:

Job Adresse:

Job type:

Publiceret:

500297a7-5aa6-4e85-a97b-1dd498b6a9ba

Toftlund, Danmark

Fuldtid

5. jun. 2024

Om stillingen

Har du erfaring med beboere med komplekse udfordringer?
Er du god til at opbygge relationer og etablere kontakt til andre mennesker?
Har du interesse i at arbejde med metoder og i at dokumentere din indsats systematisk?

Som vores nye social- og sundhedsassistent, socialpædagog eller pædagogisk medarbejder vil du deltage i at videreudvikle vores nye forsorgshjem og medvirke til at skabe og gennemføre udviklingsplaner for og med vores målgruppe.

Forsorgshjemmet Toftlund er et midlertidigt opholdssted efter Serviceloven § 110. Vi modtager borgere af begge køn over 18 år, som ikke har - eller kan opholde sig i - egen bolig, fordi de på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for et botilbud og/eller aktiverende støtte og omsorg.

Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret ud fra Housing First-strategien. Recovery, Rehabilitering og Empowerment-tilgangen er grundlæggende for vores arbejde og en vigtig værdi er derfor at respektere beboernes egne valg.

Vi søger flere medarbejdere til en fast stilling på 37 timer om ugen i gennemsnit samt 1 fast nattevagt på fuldtid til at indgå i et 7/7-rul. Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider, herunder arbejde i aftentimer, weekender og på helligdage.

Det er et krav, at medarbejderen har kørekort til alm. bil og kan fremvise tilfredsstillende straffeattest.

Forventninger til dig

Dine primære opgaver


 • Benytte dine faglige kompetencer i det daglige arbejde.

 • Være en del af et kontaktteam for et antal beboere, med dertil hørende arbejdsopgaver.

 • Indgå i udarbejdelse af - og systematisk følge op på - udredning og opholdsplan for borgerens ophold på forsorgshjemmet.

 • Udføre praktisk støtte til husets beboere, som fx ledsagelse til møder, læge, udarbejdelse af skrivelser, støtte til strukturering og organisering, for blot at nævne nogle få.

 • Igangsætte aktiviteter.


Faglige kompetencer


 • Du har nogle års erhvervserfaring – gerne erfaring med mennesker, der er hjemløse og har komplekse sociale udfordringer.

 • Du er som menneske rummelig og robust.

 • Du har gode relationskompetencer og kan etablere kontakt til andre mennesker - også i situationer, der kræver proaktivitet.

 • Du deler viden og erfaring med kollegaer, så vi sammen øger vores kompetencer.

 • Du har evt. lyst og interesse for at være vejleder for studerende.

 • Du kan arbejde med IT på brugerniveau.

 • Du er i stand til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret.

 • Du har interesse i at arbejde med metoder, opholdsplaner, evaluering og systematisk dokumentation af din indsats.

 • Du kan formulere dig mundtligt såvel som skriftligt.

 • Du har kørekort til bil.


Personlige kompetencer


 • Du er anerkendende og respektfuld i din tilgang til såvel beboere som kollegaer.

 • Du har en personlig robusthed og kan fastholde dine personlige grænser i forhold til beboernes ofte kaotiske og konfliktfyldte liv.

 • Du er i stand til at bevare roen, selvom der opstår forvirring omkring dig, eller når omgivelserne bærer præg af akutte omstændigheder.

 • Du er interesseret i tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum (Empowerment).

 • Du er i stand til at arbejde selvstændigt, samtidig med at du kan være en del af et team.

 • Du har lyst til at arbejde udviklingsorienteret og er i stand til at se muligheder og løsninger.

 • Du er fleksibel og villig til at udføre praktiske opgaver, også i samarbejde med beboerne som en del af det pædagogiske tilbud.

 • Du bidrager positivt til trivslen i hele huset.


Vi tilbyder dig


 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt, og hvor der er lydhørhed for dine idéer og faglige input.

 • Refleksion er en naturlig del af arbejdet i vores hverdag, og der arbejdes kontinuerligt med den socialfaglige og pædagogiske indsats.

 • Mulighed for at udvikle dine faglige ambitioner sammen med engagerede kollegaer i en tværfaglig medarbejdergruppe med et højt engagement og plads til humor.

 • Løbende supervision, kurser og efteruddannelse i bl.a. Miljøterapi.

 • En arbejdsplads, der er fokuseret på succesfuld opgaveløsning, der gør, at vores beboere udvikler sig i en konstruktiv retning, som de selv er med til at bestemme, og at de kommer videre til en permanent egnet boligform.

 • En ny arbejdsplads, der udvikler sig løbende.

 • Vi understøtter trivsel og prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

 • Vi tilbyder dig løn efter kvalifikationer og attraktiv pensionsordning, Falck HealthCare og sundhedsforsikring.

Om Ad-Hoc Projekt ApS

Forsorgshjemmet Toftlund er en del af Ad-Hoc Projekt ApS. Vi er specialiseret i at lave tilpassede løsninger af høj kvalitet på det socialfaglige område, hvor vi sætter mennesket i centrum. Vi vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet og ordentlighed højt i vores måde at drive virksomhed på.

bottom of page